Wat is het?

Rondom je gezin bevindt zich vaak een heel netwerk van mensen. Dit is met andere woorden de kring rond je gezin. Dit kan gaan van mensen die je toevallig tegenkomt (bv. bij de bakker) tot mensen waar je bewust wekelijks mee afspreekt (bv. je beste vriendin).

‘Wie staat er allemaal rond je gezin?’
Van welke personen uit je omgeving krijg jij steun?’
‘Waarvoor zou je graag meer steun krijgen?’
‘Moet je alles wat er moet gebeuren in je gezin zelf onthouden en zelf uitvoeren?’
‘Zijn er personen uit je omgeving die je zouden kunnen helpen met bepaalde zaken?’
‘Wie heb je onlangs zelf geholpen met iets en welk gevoel gaf je dit?’

Dit zijn allemaal vragen die binnen het thema ‘Samen opvoeden’ aan bod zullen komen. Met andere woorden: we gaan even stilstaan bij je gezin en zijn ruimere omgeving. Dit deel kan je best onderstaande volgorde doorlopen:
1. ‘Aapjes’
2. Je omgeving
3. Steun
4. Helper’s high
5. Ouderschap