Steun

Van welke personen uit je omgeving krijg jij steun?
Deze steun kan je opdelen in verschillende categorieën:

 • Praktische steun (materiële functie):
  Dit houdt concrete, praktische steun in. Wie helpt je met praktische zaken, zoals opvang, naar de winkel gaan,het uitvoeren van klusjes, vervoer, enzoverder?
 • Advies (informatiefunctie):
  Bij wie kan je terecht om je goed te informeren? Wie geeft je goede raad als je het nodig hebt? Met wie wissel je ideeën uit over de opvoeding van je kind(eren)? Aan wie vraag je raad bij het nemen van moeilijke beslissingen?
 • Emotionele steun (affectieve functie):
  Wie biedt er een luisterend oor als je het moeilijk hebt? Bij wie ga je stoom afblazen? Van wie krijg je complimenten?
 • Sociaal contact (gezelschap functie):
  Met wie spreek je af? Van wie krijg je bezoek? Met wie doe je samen leuke dingen? Waar ga je voor de gezelligheid mensen opzoeken, met wie deel je gemeenschappelijke interesses?

Oefening:
Een belangrijke factor die kan leiden tot meer of minder stress is de mate van steun die je ontvangt. Daarom is het goed om eens even stil te staan bij de steun die jij krijgt of meer zou willen krijgen. Dit kan aan de hand van de oefening.

Tip:
Kijk ook eens op de home pagina bij ‘Waar kan ik terecht?’ Daar kan je voor elke categorie van steun een organisatie terugvinden. Een voorbeeld bij elke categorie van steun dat je in het overzicht kan terugvinden:

 • Praktische steun: een repair café
 • Advies en informatie uitwisselen: Huis van het Kind
 • Emotionele steun: Femma
 • Sociaal contact: een peuterspeelpunt

(Bron: www.kennisplein.be ‘Het ecogram’)
(Bron: boek Opvoeden & Autisme: een inspiratiegids voor ouders – Uitgeverij Acco)