Keuzes geven

Kinderen hebben een eigen wil. Zij willen ook graag controle houden over wat ze doen of niet. Je zal merken dat je veel minder strijd met je kind moet aangaan als je het 2 keuzemogelijkheden geeft (meer keuzes is verwarrend voor peuters en kleuters). Jij bepaalt dus welke 2 keuzes je aanbiedt, je kind kiest!

Een voorbeeld: ‘Wil je straks voor het feestje je groene of je blauwe jurkje aandoen?’ Jij hebt de keuze al verengd en beslist dus dat het een jurkje wordt, je kind kiest de kleur!

Tip: Soms kan het helpen om je kind de 2 keuzes te laten zien. (bv. laat haar de jurkjes zien waaruit ze kan kiezen).

Zijn de zinnen ‘ik verveel mij’ enik weet niet wat doen’ herkenbaar? Je snapt als ouder vaak niet hoe je kinderen deze vragen kunnen stellen, want ze hebben toch meer dan genoeg speelgoed om uit te kiezen. Net dat is lastig voor kinderen. Soms is de keuze aan speelgoed te ruim, waardoor kinderen niet meer kunnen kiezen. Ook hierbij kan het helpend zijn om 2 speelgoedjes te tonen waaruit je kind op dat moment kan kiezen (bv. wil je met de autobaan spelen of met de kleurtjes?)

Oefening:
Welke strijd moet je bijna dagelijks met je kind aangaan? Zou je dit kunnen oplossen door je kind een keuzemogelijkheid te geven? Probeer dit hieronder in kaart te brengen.