(online) oudercursussen

  • Omgaan met ‘moeilijk’ gedrag
  • een huilbui of driftbui bij je kind beter begrijpen?
  • leren hoe je op een afgestemde manier je kind bij ‘moeilijk’ gedrag kan ondersteunen?
  • zelf ook rustig blijven?

In deze gratis 6-delige reeks komen uitdagende thema ’s in de opvoeding van je kinderen aan bod. Je krijgt concrete handvaten hoe je hiermee liefdevol kan omgaan. Deze cursus is voor ouders van kinderen van 1-12 jaar.

Momenteel kan je voor twee cursussen inschrijven. De cursus in samenwerking met Huis van het kind Leuven (in Leuven) of de cursus in samenwerking met Huis van het Kind Aarschot (in Aarschot). We komen 5 keer samen in groep en tijdens de cursus plannen we ook een individueel online gesprek om nog dieper op jouw vragen in te gaan.

  • Rots en Water (gecombineerd met een oudercursus)

Rots = stevig in je schoenen staan en voor je mening uit komen.

Water = respect voor de andere.

Beide zijn positieve eigenschappen maar bij sommige kinderen is het evenwicht uit balans. Ze luisteren niet naar de andere (te veel rots) of ze vinden het moeilijk om voor zichzelf op te komen (te veel water).

In de Rots en Water leren kinderen spelenderwijs hoe ze stevig in hun schoenen kunnen staan en hoe ze zich weerbaar kunnen opstellen. Ouders verkennen de methodiek van Rots en Water zodat ze ook thuis aan de slag kunnen met wat hun kinderen leren. We zoomen ook in op ‘moeilijk’ gedrag en hoe hier op in te gaan. Deze cursus is voor ouders van kinderen 7-9 jaar.